02 986 75 11 | 0897 928 228; 0886 820 907 | 21, Hristo Belchev Str, fl. 4, room 412

Услугата устен превод се търси най-често при организирането на международни срещи, конференции, конгреси, преговори, търговски сделки, придружаване на чуждестранни гости и т.н. Успехът на подобни събития е в пряка зависимост от качеството на превода и затова ние предоставяме професионални преводачи с доказани квалификация и опит.

Имаме капацитет да за консекутивен (последователен) превод.

Наши преводачи участват в телевизионни интервюта, преговори, презентации, пресконференции и др.

Агенция Рея може да осигури придружаващ преводач: при срещи и обиколки из страната с цел туризъм и опознаване, представяне на хора и места. Друг вид предлаган от агенцията за превод и легализация Рея е симултанният превод.

Успешно сътрудничим при организиране на мероприятия с много участници:

  • конгрес на Института за животновъдни науки – Костинброд, конференции
  • семинар „Пчеларството в наши дни“
  • други

Най-търсената в момента услуга на пазара е заклетия преводач. Заклетия преводач се наема и е полезен при изготвяне на документи за чужди граждани пред нотариус. Това се налага в случаите, когато те не владеят български език и само така могат да се запознаят със съдържанието на документите. След края на процедурата клиентът получава удостоверени от преводача и нотариуса книжа. 

About us

We also offer legalization in Bulgarian and foreign documents in all Bulgarian institutions, as well as in diplomatic missions of foreign countries in our country.

We have highly qualified translators, proofreaders and editors specialized having at least 50-year experience in the following areas: economics and finance, law, engineering, construction, medicine, arms production, fiction and others.

Reya in Twitter

Contacts

E-mail: reya.translation@gmail.comreya@tbc.bg
Phone: 02 986 75 11
Fax: 02 980 89 14
Mobile phone 0897 928 228; 0886 820 907

Information: reya-translation.com

Newsletter

Keep up with the latest developments in the field of translation . New languages ​​, trends and much more.
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow