02 986 75 11 | 0897 928 228; 0886 820 907 | 21, Hristo Belchev Str, fl. 4, room 412

Писмен превод и легализация в София

 

 

Писменият превод представлява възлагането на даден текст на хартиен или електронен носител, който трябва да бъде преведен от един на друг език и се предава в готов вид по един от двата начина. Писменият превод може да бъде официален (легален) – когато става въпрос за превеждане на официални документи и се налага удостоверяването му с подпис на заклет преводач и скрепяване с печата на фирмата или неофициален писмен превод, който не налага подобно удостоверяване. Писменият превод е основна част от нашата дейност и отдавна сме с утвърдени позиции на пазара. Агенцията ни за превод и легализация Рея извършваме както художествен, така и нехудожествен превод. Последният е доста популярен сред напите клиенти. Нехудожествения превод включва документи от различни области: право, техника, медицина, наука и др. Съобразно спецификата на материала го насочваме към преводач със съответния опит в областта. По този начин клиентът получава качествено изпълнена услуга. Наши клиенти са правни и консултантски кантори, предприятия, търговски представителства, фармацевтични компании, спортни клубове, частни лица – ученици, студенти, лекари и други. Оказваме съдействие на много клиенти в тяхното образователно или професионално развитие.

Видове езици, от / на които извършваме преводи:

Разделяме езиците на следните групи:

 • Езици от І група - английски, немски, френски, италиански, испански, руски
 • Езици от ІІ група - португалски, румънски, гръцки, сръбски, хърватски, македонски, словашки, чешки, полски, украински, турски
 • Езици от ІІІ група - нидерландски, шведски, норвежки, датски, фински, унгарски, словенски, арменски, грузински, албански, арабски, фарси, иврит

Писмените преводи се предоставят на хартиен носител като официален превод на бланка с подпис на преводача и заверка на фирмата или по електронен път. Ако няма особени изисквания от клиента, писмените преводи се странират по начина, по който са в оригиналния документ. Компютърната обработка на материалите се извършва с програмите на Microsoft Office.
Предлагаме консекутивни (с придружаване) и симултанни преводи по договаряне.

Сроковe за извършване на преводи

В зависимост от времето за изпълнение на поръчките работим със следните срокове:

 • Обикновена поръчка: 3-5 работни дни /до 5 стандартни страници на ден/
 • Бърза поръчка: 24 часа, т.е. от днес за утре
 • Експресна поръчка: в рамките на работния ден

Официален (легален) или легализиран превод

Официален (легален) е преводът, извършен от преводач, одобрен от МВнР върху бланка на преводаческата агенция, който носи нейния печат и подписа на лицето, извършило превода. Преводът се прикрепва със свързващ печат на агенцията за документа и по този начин се удостоверява, че преводът съответства на оригиналния текст. Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен от дирекция “Консулски отношения ” към МВнР на Република България. В повечето случаи, за да бъде легализиран преводът, е необходимо да бъде легализиран и документът, който е преведен.

Специални оферти

Отстъпка от цената - предмет на допълнително и индивидуално договаряне, в зависимост от сложността на превода и сроковете за изпълнението им във всеки конкретен случай за:

 • корпоративни клиенти
 • обем над 100 страници
 • медицински служители
 • служители на Военномедицинска академия
 • ученици, кандидат-студенти за чужбина

About us

We also offer legalization in Bulgarian and foreign documents in all Bulgarian institutions, as well as in diplomatic missions of foreign countries in our country.

We have highly qualified translators, proofreaders and editors specialized having at least 50-year experience in the following areas: economics and finance, law, engineering, construction, medicine, arms production, fiction and others.

Reya in Twitter

Contacts

E-mail: reya.translation@gmail.comreya@tbc.bg
Phone: 02 986 75 11
Fax: 02 980 89 14
Mobile phone 0897 928 228; 0886 820 907

Information: reya-translation.com

Newsletter

Keep up with the latest developments in the field of translation . New languages ​​, trends and much more.
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow