Услугата устен превод се търси най-често при организирането на международни срещи, конференции, конгреси, преговори, търговски сделки, придружаване на чуждестранни гости и т.н. Успехът на подобни събития е в пряка зависимост от качеството на превода и затова ние предоставяме професионални преводачи с доказани квалификация и опит.

Имаме капацитет да за консекутивен (последователен) превод.

Наши преводачи участват в телевизионни интервюта, преговори, презентации, пресконференции и др.

Агенция Рея може да осигури придружаващ преводач: при срещи и обиколки из страната с цел туризъм и опознаване, представяне на хора и места. Друг вид предлаган от агенцията за превод и легализация Рея е симултанният превод.

Успешно сътрудничим при организиране на мероприятия с много участници:

  • конгрес на Института за животновъдни науки – Костинброд, конференции
  • семинар „Пчеларството в наши дни“
  • други

Най-търсената в момента услуга на пазара е заклетия преводач. Заклетия преводач се наема и е полезен при изготвяне на документи за чужди граждани пред нотариус. Това се налага в случаите, когато те не владеят български език и само така могат да се запознаят със съдържанието на документите. След края на процедурата клиентът получава удостоверени от преводача и нотариуса книжа.